บันไดอาซุมะ-สกายไลน์

นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการมาท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก บันไดซุมะ-สกายไลน์ เป็นชื่อถนนเส้นทางพิเศษที่ให้บริการนังท่งเที่ยวโดยเฉพาะ เป็นเส้นทางที่เหมาะต่อการขับรถชมใบไม้แดงเป็นอย่างยิ่ง สูงจากระดับน้ำทะเล 1500 เมตร มีความยาว 29 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างแหล่งน้ำพุร้อนทากายุ ในเมืองฟุกุชิมะ กับเส้นทางขึ้นเขาทสึจิยุ

จากจุดชมวิวอาซุมะฮักเก มองลงมาจะเห็นป่าใบไม้สีแดงที่งดงามมาก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากในประเทศญี่ปุ่นเองหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนมาก เดินทางมาชื่นชมความงามของที่นี่ และยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่อยู่บริเวณนั้นอีกด้วย

ที่ตั้ง : เมืองฟุกุชิมะ จังหวัดฟุกุชิมะ
การเดินทาง : โดยรถยนต์ , จากสถานีรถไฟ JR ฟุกุชิมะ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
ช่วงเวลาที่เหมาะสม : กลางเดือนตุลาคม – ปลายเดือนตุลาคม