ศาลเจ้าเทพอินาริ (Fushimi Inari Shrine)

ศาลเจ้าเทพอินาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็นเมืองที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโตเกียว มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูที่มีสีแดงมีการเรียงตัวกันด้านหลังศาลเจ้าหลายหมื่นต้น ซึ่งเป็นเส้นทางยาวจึงสามารถเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเชื่อว่ามีเทพอินาริเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์ เป็นภูเขาที่มีความศักดิ์สิทธ์ สภาพแวดล้อมสมบูรณ์ มีการทำเกษตกร เก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพิชผลไร่ต่างๆ

ศาลเจ้าเทพอินาริมีความเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นเมื่อช่วงประมาณ ค.ศ. 794 มีความเกาแก่กว่าเมืองเกียวโต  นอกจากจะมีไฮไลท์อยู่ที่เสาประตูสีแดงแล้วนั้นตัวอาคารศาลเจ้าเองก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ทั้ง Romon Gate ทางด้านหน้า และตัวอาคารหลักที่เรียกว่า Honden และยังมีส่วนประกอบศาลเจ้าที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง กระจายกันอยู่รอบๆบริเวณ และทางด้านหลังศาลเจ้าจะเป็นทางเดินขึ้นเขา ที่ปกคลุมไปด้วยเสาโทริอิ โดยเสาโทริอิสีแดงนั้นก็ล้วนมาจากการบริจาคจากส่วนต่างๆทั้งจากบุคคลและองค์กรเลยน่ะค่ะ สามารถสังเกตเห็นได้จากตัวหนังสือข้างหลังเสา โดยราคาเริ่มจากไม่กี่ร้อยเยนสำหรับเสาต้นเล็กๆ ไปจนถึงหลายล้านเยนสำหรับเสาต้นใหญ่ๆ .